Fotografering och GDPR

Sedan några år tillbaka är vi alla medvetna om GDPR. Denna lag som reglerar hur vi får spara andra personers personuppgifter och som gör att vi har behövt kryssa i hundratals små rutor på internet där vi godkänner att uppgifter sparas i enlighet med GDPR eller liknande. Det är bra och det är för att vi ska kunna känna att vår integritet är skyddad. När du ska fotografera så riskerar du att kränka andra människor integritet om du inte har deras tillstånd att fotografera. Det finns en uppsjö av regler men vi ska prata om vad du ska tänka på här under.

Allmän plats så är det okej

Du kan tänka att generellt är det okej att ta bilder på en allmän plats. Det är tumregeln men det kan vara så att det finns ett skyddsobjekt i närheten och då är det inte okej. Du kommer att se om det inte är okej dock då det finns skyltar uppsatta. Sådana skyddsobjekt kan vara domstolar eller polisstationer. Annars är det okej att ta bilder. Det är okej att ta bilder på andra människor om det försiggår på allmän plats. Sedan är det alltid en fin gest att be om lov om du ska ta bilder av andra människor men tumregeln är att det är okej. Så länge byggnader befinner sig på allmän plats är även dessa okej att fotografera. Du får även fotografera barn vilket inte är olagligt vilket många tror. Det kan vara kränkande dock och du bör tänka dig för innan du gör det. Huruvida det är kränkande eller inte kanske beror på hur du använder bilden efteråt. Det är inte okej att ta bilder av barn i skolan dock. Det räknas inte som allmän plats och där måste du ha tillåtelse.

Användandet av bilder

Du får använda bilder av andra människor så länge den andra personen inte upplever bilden som kränkande. Då kan den personen i praktiken anmäla dig för att du har tagit en kränkande bild. Är bilden tagen i ett så kallat privat sammanhang så är det större chans att personen i fråga känner sig kränkt och att det då inte är okej att ta en bild. Det kan vara hemma hos någon eller kanske i ett omklädningsrum. Det är alltså inte okej. Du får heller inte använda bilder på andra människor i reklamsyfte utan deras vetskap och medgivande. Du kan inte tjäna pengar på andra människor utan att de vet om det.